نقشه راه (خودشناسی عمقی+راهکار عملی)

به همه این فرصت داده شده است تا بتوانیم نهایت لذت را از زندگی مان ببریم و از آن احساس رضایت کنیم. رسیدن به چنین جایگاهی نیاز به طی کردن مسیری زمان بر ولی ارزشمند دارد که در این کتاب به آن سفر قهرمانی اطلاق شده است. شما برای طی کرددن این راه نیاز به […]

نیمه تاریک وجود

نمیه تاریک وجود

نیمه تاریک وجود کتابی که خواندن آن را به همه پیشنهاد میکنم. بیشتر ما هنگامی که دیگر توان تحمل رنج را نداریم، در مسیر تکامل و تعالی شخصی قدم برمیداریم. نیمه تاریک وجودمان،قسمتی از شخصیت ماست که ارتباطات ما را به سوی نابودی سوق میدهد و مانع برآورده شدن رویاهای مان می شود. سایه همه […]