موانع برقراری ارتباط موثر

سلام به شما دوست ارزشمندم تا حالا به این فکر کرده اید که چرا برخی از ما نمیتونیم ارتباطات موثر برقرار کنیم؟  جدا از اینکه ما چه تیپ شخصیتی را دارا هستیم و چطور رفتار می کنیم و یا چقدر مهارت های ارتباطی را یاد گرفته ایم و به کار میگیریم، نکته ای که می […]

چگونه رفتار می کنیم؟

رفتار

چرا رفتار می کنیم؟ سلام دوست ارزشمندم هر آنچه از ما سر می زند یک رفتار است. هر انسانی برای بدست آوردن آنچه می خواهد، رفتارهایش را به صورت هدفمند انتخاب می کند و همه رفتارها: از درون ما برانگیخته می شوند و معطوف به هدفی هستند. انگیزه و هدف تمام رفتارهای انسان آن است […]