چگونه رفتار می کنیم؟

رفتار

چرا رفتار می کنیم؟ سلام دوست ارزشمندم هر آنچه از ما سر می زند یک رفتار است. هر انسانی برای بدست آوردن آنچه می خواهد، رفتارهایش را به صورت هدفمند انتخاب می کند و همه رفتارها: از درون ما برانگیخته می شوند و معطوف به هدفی هستند. انگیزه و هدف تمام رفتارهای انسان آن است […]