حکایت دولت عشق

کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک نویسنده ای ترک تبار است. او 10 رمان به انگلیسی ،ترکی و فرانسوی منتشر کرده است، که برخی از آنها به فارسی ترجمه شده است، از جمله: آینه های شهر، شپش پلاس، حکایت دولت عشق،شرافت، من و استادم، محرم، اسنکندر و شمپازده   در کودکی، خداوند را می دیدم، […]