ارتباط با تیپ شخصیتی INFP

برای اینکه در زندگی ارامش رو تجربه کنیم و از بودن در کنار هم لذت ببریم لازمه همدیگر رو بشناسیم. با خصوصیات رفتاری هم آشنا بشیم و ایم مهم با روش MBTI میسر میشود. خصوصیات فرد دورنگرا، شهودی، احساسی و منعطف

شمی ها

خصوصیات افراد شهودی یا شمی (قسمت دوم)

شهودی ها

خصوصیات افراد شهودی یا شمی (قسمت اول)