خلاصه کتاب روانشانسی فروش

روانشناسی فروش

برایان تریسی در کتاب روانشانی فروش به این نکته اشاره دارد که: چگونه بیشتر، آسان تر و سریعتر از آنچه تصور می کردید فروش خود را افزایش بدهید این کتاب ترجمه مهدی قراچه داغی هست روان شناسی فروش را می توان مطالعه علمی اثرات روان بر فروش و برعکس اثرات فروش بر روان دانست که […]