جادوی فکر بزرگ

جادوی فکر بزرگ

کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته دکتر شوارتز با بیش از نیم میلیون تیراژ کتابی است که رمز و راز جادوی بزرگی را فاش می کند. روش هایی که در این کتاب عرضه شده است به منظور عمل کردن است نه مطالعه کردن صرف دکتر شوارتز در این کتاب مراحلی را که باید برای نیل به […]