از خوب به عالی3

سلام دوست ارزشمندم در 2قسمت قبل راجع به مباحثی در مورد اینکه چطور کسب و کاری عالی داشته باشیم صحبت کردیم و در این بخش با دو مرحله دیگر آشنا خواهیم شد. از خوب به عالی    آزادی فقط بخشی از یک داستان و نیمی از حقیقت است… به همین دلیل است که من توصیه […]

معجزه شکرگزاری

معجزه شکرگزاری

آیا به جادو اعتقاد دارید؟ کسانی که به جادو اعتقاد ندارند هرگز آن را نخواهند یافت. زمانی که کودک بودید و زندگی را با حالتی آمیخته از ترس و حیرت مشاهده می کردید را به خاطر دارید؟ زندگی جادویی و هیجان انگیز بود کوچترین رویدادها باعث هیجان شما بودند. آیا آمادگی دارید که یکبار دیگر […]

دوباره فکر کن

موفقیت

تصمیم‌گیری یک پیشرفت جدی است. شانس تصمیم‌گیری درست در امروز، به همان اندازه فردا است. تصمیم بگیرید، پیشرفت کنید و همان موقع مسئله را حل کنید. این راز موفقیت شما خواهد بود. پس عجله کنید.