داشتن فن بیان خوب

پوآرو

افراد موفق می‌دانند که خوب صحبت کردن این امکان را میدهد که مورداحترام دیگران قرار بگیرید و از طرف دیگران ارزش بیشتری داشته باشید، در معاملات موفق شوید و موردتوجه افراد تأثیرگذاری قرار بگیرید که می‌توانند دریچه‌های مهمی برای زندگی و حرفه شما باز کنند.

چطور یک سخنرانی خوب آماده و ارئه کنیم

راز سخنرانی موفق

یکی از مواردی اولیه این است که بااراده قوی و خلل‌ناپذیر شروع کنید، دقیقاً بدانید که می‌خواهید در مورد چه چیزی صحبت کنید، با اطمینان عمل کنید. راست بایستید و مستقیم در چشم مخاطب نگاه کنید، نفس عمیق بکشید و چالاک باشید، وانمود کنید نمی‌ترسید.