چطور یک سخنرانی خوب آماده و ارئه کنیم

راز سخنرانی موفق

یکی از مواردی اولیه این است که بااراده قوی و خلل‌ناپذیر شروع کنید، دقیقاً بدانید که می‌خواهید در مورد چه چیزی صحبت کنید، با اطمینان عمل کنید. راست بایستید و مستقیم در چشم مخاطب نگاه کنید، نفس عمیق بکشید و چالاک باشید، وانمود کنید نمی‌ترسید.